Tabela udźwigów (kg) na podporach wg B.S.1757(1964) - II Grupa natężenia pracy
 
Promień wysięgnika (M) Długość wysięgnika głównego bez 4-tej sekcji wysuniętej (m) Wysięgnik główny
+ 4-ta sekcja
10,67 do 25,0 + 7,16
Wysięgnik główny
+ wysięgnik pomocniczy
10,76 do 25,0 + 7,16 (10
º)
Wysięgnik główny + wysięgnik pomocniczy teleskopowy
10,67 do 25,0 + 7,16
Wysięgnik główny + wysięgnik pomocniczy teleskopowy pełny
10,67 do 25,0 + 11,6
Wysięgnik główny + 4-ta sekcja + wysięgnik pomocniczy
17,83 do 32,16 + 7,16 (10
º)
Wysięgnik główny + 4-ta sekcja + wysięgnik pomocniczy teleskopowy
17,83 do 32,16 + 7,16
Wysięgnik główny + 4-ta sekcja + wysięgnik pomocniczy teleskopowy
17,83 do 32,16 + 11,6
10,67 do 12,20 12,20 do 15,25 15,25 do 18,30 18,30 do 21,35 21,35 do 23,76 23,76 do 25,00
Z boku i nad tyłem Z boku Nad tyłem Z boku Nad tyłem Z boku Nad tyłem Z boku Nad tyłem Z boku Nad tyłem Kąt obciążonego wysięgnika Z boku Nad tyłem Kąt obciążonego wysięgnika Z boku Nad tyłem Kąt obciążonego wysięgnika Z boku Nad tyłem Kąt obciążonego wysięgnika Z boku Nad tyłem kąt obciążonego wysięgnika Z boku Nad tyłem Kąt obciążonego wysięgnika Z boku Nad tyłem Kąt obciążonego wysięgnika
3,00 32000 27000                                                          
3,50 27000 24500 23000 23000                                                      
4,50 21000 20500 19000 19000 16150 16150                                                  
6,00 15400 15400 15400 15400 13850 13850 10300 10300 8750 8750                                          
7,50 11250 11250 11250 12430 10720 10720 8250 8250 7220 7220 4380 4380 77º                                    
9,00   7700 7800 10100 7750 7750 7320 7320 6180 6180 4120 4120 74º 4120 4120 76º 4120 4120 76º                        
10,50   5770 5960 7700 5890 7000 5870 6420 5680 5680 3870 3870 71º 3810 3810 73º 3810 3810 73º       1800 1800 77º 1800 1800 77º      
12,00     4520 6120 4520 5790 4520 5630 4520 4910 3580 3580 68º 3500 3500 70º 3500 3500 70º 1340 1340 74º 1630 1630 75º 1630 1630 75º 1030 13,5m 1030 13,5m 76º
15,00         2840 4030 2840 4030 2840 3980 2990 2990 62º 2885 2885 64º 2830 2885 64º 1180 1180 69º 1420 1420 70º 1420 1420 70º 920 920 74º
18,00             1830 2750 1830 2750 2165 2215 55º 2165 2165 57º 1960 2265 57º 1030 1030 64º 1200 1200 65º 1200 1200 65º 770 770 69º
21,00                 1150 1830 1490 1540 48º 1440 1645 50º 1290 1645 50º 875 875 58º 1100 1100 59º 1100 1100 59º 670 670 65º
24,00                     1030 1135 40º 930 1030 42º 775 1030 42º 725 725 53º 975 975 53º 870 870 53º 515 515 60º