Hydros T32 Usługi Dżwigowe JAN KLEINA  
     
 
HYDROS T321 Usługi DŸwigowe JAN KLEINA

Tabela udŸwigów (kg) na podporach wg B.S.1757(1964) - II Grupa natężenia pracy

 
Promień wysięgnika (M) Długoœć wysięgnika głównego bez 4-tej sekcji wysuniętej (m)
10,67 do 12,20 12,20 do 15,25 15,25 do 18,30 18,30 do 21,35 21,35 do 23,76 23,76 do 25,00
Z boku i nad tyłem Z boku Nad tyłem Z boku Nad tyłem Z boku Nad tyłem Z boku Nad tyłem
3,00 32000 27000                
3,50 27000 24500 23000 23000            
4,50 21000 20500 19000 19000 16150 16150        
6,00 15400 15400 15400 15400 13850 13850 10300 10300 8750 8750
7,50 11250 11250 11250 12430 10720 10720 8250 8250 7220 7220
9,00   7700 7800 10100 7750 7750 7320 7320 6180 6180
10,50   5770 5960 7700 5890 7000 5870 6420 5680 5680
12,00     4520 6120 4520 5790 4520 5630 4520 4910
15,00         2840 4030 2840 4030 2840 3980
18,00             1830 2750 1830 2750
21,00                 1150 1830
24,00