Witamy na stronie "Usługi DŸwigowe JAN KLEINA"  
 
 
 
 

Firma "USŁUGI DWIGOWE JAN KLEINA" prosperuje na rynku 10 lat. Œwiadczymy usługi w zakresie wynajmu żurawi samochodowych, których udŸwig zawiera się od 20 do 80 ton.